Valmistuksesta organisointiin

Kiinnitämme aina erityistä huomiota laatuun niin asiakaspalvelussa, tuotannossa, testauksessa, logistiikassa kuin muissakin prosesseissamme. Toimituskokonaisuutemme sisältää laadukkaan kokoonpanon lisäksi kattavat lopputestaukset ja -mittaukset.

Kuva metallituotteesta.

Vahvuutemme kiteytetysti

 • Tuotanto-osaaminen
 • Yhteistyöverkosto ja logistiikan hallinta
 • Moderni ja pitkälle automatisoitu prosessi
 • Nopeus ja joustavuus
 • Toimitusvarmuus
 • Kokonaislaatu
 • Palveluasenne ja henkilöstömme ammattitaito

Laatutekijät viilattu huolellisesti

Käyttämämme menetelmät täyttävät toimialan vaatimukset ja standardit. Niiden lisäksi satsaamme voimakkaasti tuotantokoneistomme laatuun ja kehittämiseen. Käytämme moderneja ja automatisoituja laitteita, robotiikkaa sekä ohjelmistoja ja työkaluja. Automatisoidussa valmistuksessa hyödynnämme muun muassa konenäköä.

Kehitämme ja uudistamme myös säännöllisesti sekä menetelmiämme että laitekantaamme. Laadunvalvontajärjestelmämme osana huolehdimme tuotteiden kokonaisvaltaisesta testauksesta kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa.

Laadukkaan tuotannon takaa:

 • Mazak Integrex i-sarjan monitoimikoneita ja vaakakaraisia työstökeskuksia
 • FMS-järjestelmä (mm. automaattivarasto ja robottilataussolu)
 • Zeiss T-Scan -3D-skanneri
 • Zeiss PiWeb -analysointiohjelmisto (SPC, FPY, Cpk, jne.)
 • Zeiss 3D -mittakoneet (Duramax ja Accura)
 • Sähkötekniset mittavälineet (toistoaalto, mΩ–GΩ, HiPot, eristysvastus)
 • Sähkömoottoreiden testauksessa 500 kW:n testikenttä
 • PPAP (PSW, 8D, CTQ)
 • ISO 9001 -laatujärjestelmä
 • ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä